Авто Школа Селика | Avto Skola Selika
Теоретска обука

Теоретска обука

Теоретската обука ја изведува високо квалификуван предавач со долгогодишно работно искуство во областа на сообраќајот. Таа се изведува во целосно компјутеризирана и модерно опремена училница. Со помош на најсовремени визуелни и аудитивни методи ќе ви помогнеме полесно да го положите теоретскиот испит и да стекнете знаења кои подоцна практично ќе ги примените.

Практична обука

Практична обука

Искуството на нашите инструктори ќе ви помогне да станете одлични возачи. Нудиме можност за флексибилно договарање на практичните часови, во зависност од слободното време на кандидатот.

Возен Парк

Возен Парк

Располагаме со најсовремени возила од марките Citroen, Peugeot, Daewoo, Opel, Fiat, како и камион, камион со приколка, автобус и два мотори во одлична состојба. Тие се комплетно опремени и климатизирани.